Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter

Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter består af Fjelstrup Hallen, Fjelstrup Forsamlingshus, Café, motionscenter og diverse servicefaciliteter. Efter en gennemgribende ny- og ombygning i 2022-23 for et 2-cifret millionbeløb, blev Centeret indviet i april 2023.

Nybyggeri
Motionscenter, spinninglokale, café, omklædningsrum og diverse andre servicefaciliteter er alt sammen nybygget, medens sportshallen har fået nyt ventilationslationsanlæg. Forsamlingshuset har fået ny stort og moderne køkkken, ligesom der er bygget ny facade og en stor dejlig terrasse foran forsamlingshuset i hele bygningens længde.

Anvendelse af Centeret
Selve sportshallen er den ældste i Sønderjylland, bortset fra Sønderjyllandshallen i Åbenrå, og har gennem næsten en menneskealder været lokalområdets dynamiske midtpunkt for både idræt og kultur. Centeret anvendes ikke blot af idrætsforeningen, men også af Fjelstrup Børnecenters skole og børnehave og den kommunale dagpleje. Fjelstrup Lokalhistoriske Arkiv har også til huse i Centeret. Motionscenter 24/7 har, som navnet antyder, åben hele døgnet rundt. Her har medlemmer adgang til centeret med en nøglebrik. Forsamlingshuset anvendes på hverdage til forskellige formål, herunder fx yoga, dans og teater, ligesom skat-klubben og den kommunale dagpleje er faste brugere af caféen. Gennem hele året udlejes både forsamlingshus og café til private arrangementer.

Organisation
Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter er en selvejende institution med en 8-mands bestyrelse, og med en heltids halbestyrer, der forestår den daglige drift.

Børnefødselsdage i Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter

Som noget nyt, tilbyder Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter at lægge lokaler til børnefødselsdage for børn som er hjemmehørende i Fjelstrup Lokalområde, fra 0 til og med 14 år.

Caféens max. kapacitet ifølge brandvedtægterne er 50 personer, og disse børnefødselsdage kan kun foregå på hverdage – ikke weekender.

Arrangementer, såsom dåb, navngivning og lignende er ikke inkluderet i denne ordning.

Det er gratis at benytte lokalerne. Man sørger selv for alt, og man sørger for at lokalerne bliver afleveret i samme stand som da man fik dem. Al service som anvendes skal i opvaskemaskinen og stilles på plads hvor man tog det. Gulvet i cafeen skal fejes og vaskes efter brug, ligesom man tjekker om toiletter og indgang ser ordentlig ud, -om nødvendigt skal der også gøres rent her.

Al leg i hallen forgår under forældrenes opsyn og ansvar. Det kan naturligvis kun lade sig gøre på tidspunkter, hvor man ikke kolliderer med FIF’s planlagte træningstider i hallen. Som de planlagte haltider ser ud i øjeblikket, så er de mest hensigtsmæssige tider torsdag og fredag eftermiddag. Se mere på Hallen‘s hjemmeside.

Henvendelse til Svenne: Tlf.: 2148 2889, så finder vi ud af hvornår og hvordan det er muligt.