Fjelstrup Lokalråd

Generalforsamlingen i februar 2017 vedtog en række væsentlige vedtægtsændringer vedrørende sammensætningen af lokalrådet, for at skabe et bredt funderet og mere dynamisk lokalråd. Lokalrådet i Fjelstrup er sammensat af 3 faste medlemmer (bestyrelsen) og repræsentanter fra lokalområdets organisationer, som aktivt ønsker at fremme udvikling, trivsel, fællesskab og sammenhold.

Lokalrådet er områdets officielle talerør til de kommunen, valgte politikere og forvaltningen. Vi forsøger at udarbejde udviklingsplaner, der passer sammen med en given valgperiode (pt. 2022-2025).

Selvom hvert enkelt lokalrådsmedlem brænder mest for sin specifikke forening, aktivitet eller lignende, så forsøger sammen at opstille mål, som er til gavn for hele lokalområdets trivsel, udvikling, fællesskab og sammenhold.

Der afholdes typisk 4-6 lokalrådsmøder om året. De projekter som lokalrådet søsætter, for at må udviklingsplanernes mål, udføres af arbejdsgrupper. Typisk deltager 1-2 lokalrådsmedlemmer i arbejdsgruppen, men ellers forsøger vi at finde folk med de rette kvalifikationer og kompetencer til projektet.

Lokalrådsmøderne har også sekundære formål, idet man i dette forum informerer hinanden om planlagte aktiviteter ligesom man kan koordinere aktiviteterne, udveksle ideer og hjælpe hinanden ifm arrangementer.

Lokalrådet står også for udgivelsen af “Æ Lokalblad“, der udkommer hvert kvartal.

Kontakt

Formand
Svend Christensen
21482889
fjelstruplokalnyt@live.dk

Næstformand
Mie Scheibel
26 80 19 57
miescheibel@gmail.com

Kasserer
Michael Gellert
20960831

Adresse
Stadion Alle 2
6100 Haderslev