Fjelstrup Nødbehandlerbil

Fjelstrup Nødbehandlerbil er et stærkt aktiv for lokalsamfundet i Fjelstrup og for de omkringliggende lokalsamfund. Nødbehandlerbilen drives af stærke ildsjæle, der konstant yder en stor indsats for at holde bilen i drift. Bilen kører på alle 1-1-2 opkald i lokalområdet og de nærliggende byer.

Mange initiativer
Organisatorisk består teamet bag Fjelstrup Nødbehandlerbil af en bestyrelse, de frivillige nødbehandlere, samt en støttegruppe der arrangerer og afholder arrangementer. Arrangementerne har til formål at samle midler ind til driften af bilen.

Fællesspisninger
Et af de mest populære initiativer er fællesspisninger, der afholdes ca. en hvert kvartal. Der er mellem 50-100 gæster hver gang.

Salg af juledekorationer og afhentning af juletræer
Både før og efter jul er støttegruppen i gang. Op mod jul sælges der juledekorationer og efter jul afhentes juletræet. I begyndelsen af december deltager støttegruppen til julemandsvækning, som afholdes af Fjelstrup Frivillig Brandværn. Her står støttegruppen for juletombola, hvor der kan vindes flotte juledekorationer med mere.

Indsamling
Den sidste lørdag i oktober organiserer teamet også en husstandsindsamling, hvor mange borgere er engageret som indsamlere.

Banko
Banko i forsamlingshuset er altid et stort tilløbsstykke, og afholdes i foråret.

Kontakt

Finn Schmidt
42468590

Ejgil Jessen
27106518

fjelstrupnodbehandler@gmail.com

Adresse
Skolebakken 4
Fjelstrup
6100 Haderslev

https://www.facebook.com/fjelstrupnodbehandlerbil