VELKOMMEN TIL Æ LOKALBLAD

Her kan du læse de seneste udgivelser af Æ Lokalblad – klik på ”Læs Æ Lokalblad”.

Udgivelse:

Bladet udkommer på skrift 4 gange årligt (marts-juni-september-december) i et oplag på 1200 eksemplarer og distribueres til alle husstande mellem Haderslev Fjord i syd og Hejlsminde i nord.

Redaktion, distribution og finansiering:

Redaktion, opsætning og distribution drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft og finansieringen er kun mulig gennem velvillige lokale annoncører. Se listen over annoncører og støt det lokale erhvervsliv – de støtter os!

Velkommen!
Svend Christensen
Redaktør