Den selvejende institution Lokalhistorisk Arkiv for
FJELSTRUP

Bestyrelsen:

Formand: Ove Christiansen
Næstformand og Sekretær: Doddy Møller Bach
Arkivleder Else Friis Jensen
Kasserer samt ansvarlig for medlemslister: Dorthe Pedersen
Best.-medlem: Randi Johansen
Suppleant: Thora Grønbæk Ravn
Suppleant og IT-ansvarlig Kirsten Hansen
Revisor suppleant: Lorens Refsgaard
Revisor: Esther Petz

Arkivet har til huse i Fjelstrup og hører ind under Historisk arkiv for Haderslev kommune. Lokalhistorisk arkiv Fjelstrup og omegn så dagens lys 11. oktober 1985.

Formålet er at indsamle, registrere, opbevare og formidle lokalhistorisk materiale, der fortæller om den nuværende kommune og det gamle Fjelstrup Sogn, samt deres indbyggere gennem tiderne.
Arkivet beskæftiger udelukkende frivillige og ulønnede medarbejdere. Ved arkivet i Fjelstrup er der i skrivende stund 9 frivillige medarbejdere.

BLIV MEDLEM og støt foreningen.

Kontingentet andrager kun kr. 75,00 pr. år.
Hver kvartal kommer der et skriv i Æ’ Lokalblaj.
Der afholdes generalforsamling 1 x årligt, med valg til bestyrelse. På generalforsamlingen serveres der kaffe og kage. Der vil blive holdt foredrag eller vist film til arrangementet.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Arkivet på Rosenvang mandag formiddag i åbningstiden, eller til arkivlederen på tlf. nr.: 3045 1272