Om arkivet

Arkivet er placeret Rosenvang, 1. sal. Avnøvej 7, Fjelstrup

I Lokalhistorisk Arkiv i Fjelstrup kan enhver borger få adgang til en lang række kilder, enten som originaldokumenter eller i kopiform.
I dag består samlingerne på lokal-, stads- og kommunearkiver bl.a. af materiale, som er afleveret fra private. Det kan være fotoalbums, papirer og protokoller fra nedlagte foreninger, erindringer og lignende.

I kopiform.

Lokalhistorisk Arkiv i Fjelstrup har forskellige kopier af de lokalt skabte arkivalier, der skal afleveres til Statens Arkiver. Dvs. fx bestemte års indførsler i kirkebøger, folketællinger mm for lokalområdet og evt. en del tilgrænsende områder.

Som originale dokumenter:
Aviser (evt. særlig udklipssamling))
Foto og film
Foreningsarkiver
Virksomhedsarkiver
Erindringer
Kommunale arkivalier

Om at aflevere til arkivet

Ingen har pligt til at aflevere materiale. Derfor er lokalarkivet afhængig af, at såvel private som firmaer og foreninger tilbyder at aflevere materiale.
Når et materiale er blevet modtaget af et arkiv, bliver det pakket i specielle arkivkasser, som giver de bedste muligheder for bevaring. Materialet bliver også registeret, så interesserede kan finde frem til det … også om 100 eller 200 år.

Hvis man kommer i besiddelse af arkivalier, fotos etc. – fx ved oprydning, nedlæggelse af foreninger, ordning af dødsbo etc. bør man aldrig smide dem væk, før man har spurgt et arkiv, om materialet har interesse.

Det er svært at vide, hvad der kan have interesse om fx 100 år. Derfor er det bedre at spørge arkivet en gang for meget end en gang for lidt.
Henvendelse til arkivet i Fjelstrup, giver sikkerhed for, at det du afleverer, bliver behandlet, registeret og udlånt efter bestemte, ensartede regler.

Du er velkommen på arkivet

For at bruge de materialer, der er tilgængelige. Du behøver ikke at have et særligt udannelsesmæssigt eller videnskabeligt ærinde.
På arkivet er princippet, at man som bruger selv skal finde frem til de materialer, man gerne vil se. Nogle materialer skal bruges i original, men mange arkiver har desuden kopi af de lokale kirkebøger og folketællinger, som opbevares i original på de statslige arkiver. Uanset om der er tale om kopierede eller originale arkivalier, er princippet, at man selv i videst muligt omfang finder frem til, hvad man vil bruge.

Arkivmedarbejderne vil gøre hvad de kan for at hjælpe dig, når du kommer på lokalarkivet. Det er en god ide at lave en huskeseddel med oplysninger som er vigtige for din forespørgsel. Fx. med årstal, personer, matrikelnumre etc..

At indkredse emnet

Hvis din interesse er meget bred, kan det gøre arkivarbejdet nemmere, hvis du prøver at kredse den lidt ind. Hvis der ikke er skrevet et digert og meget generelt værk om det lokalområde som du er interesseret i, kan en forespørgsel om “noget lokalhistorie” være en næsten uoverskuelig opgave. Prøv at finde ud af hvad der interesser dig mest; hvilken periode er mest spændende? Tiden omkring århundredskiftet? 1800-tallet, 1700-årenes slutning? Hvilke emner vil du helst i gang med? Dagligliv på landet? I byen? Et bestemt håndværk? Udskiftningen?
Jo mere præcist du stiller dine spørgsmål, jo nemmere har arkivaren ved at give et godt – og rigtigt svar, finde materialerne frem, eller lede dig videre..

Udlån, fotokopiering og service

Hvis du ikke har mulighed for at besøge lokalarkivet, fx. på grund af afstand eller ubekvem åbningstid, har du mulighed for at låne fra et andet godkendt arkiv eller bibliotek.
Et arkiv eller bibliotek, der opfylder kriterierne for at låne fra Rigsarkivet eller Landsarkiverne, kan også låne fra et lokalarkiv. Sådanne institutioner skal bl.a. være i besiddelse af en brandbox og en overvåget læsesal, hvor arkivalierne benyttes.

Kopiering

Der er som regel mulighed for at få kopier af løse, alment tilgængelige arkivalier, og her ligger priserne omkring 10 kr. pr. kopi, alt efter formatet. Det er desværre ikke alle arkivalier, der må kopieres. Ting der er skrøbelige, forsynet med laksegl, eller er bundet ind, fx. protokoller, er undtaget fra kopiering. Arkivalier der er for skrøbelige til at kopieres kan evt. affotograferes mod betaling, hvis arkivet har faciliteter til det.

Service

Generelt må man regne med at betale for nogle af arkivernes ydelser. Almindelig hjælp til selv-hjælp er gratis, og det er ligeledes gratis at sidde på læsesalen.

Arkivet er i besiddelse af kirkebøger, som er oversat fra Gotisk skrift.
Her noteres hvilke kirkebøger vi har

Din egns historie

Lokalhistorie er – ligesom slægtsforskning – en historisk hobby, som alle kan give sig i kast med. Mange af de grundlæggende kilder findes på lokalarkivet i Fjelstrup.
Lokalhistorikeren ser sin egn eller by med helt andre øjne, fordi han eller hun ikke kun ser det, der ER – men også det der VAR og glimt af den proces, der ligger ind imellem.

Hjælp til selvhjælp

Den, der gerne vil i gang med at grave i lokalsamfundets fortid bør først indhente lidt almen baggrundsviden. Dels om kilder og metoder i almindelighed, og dels om lokalsamfundets udvikling. Dernæst er det klogt at indsnævre sit emne. Når du har fundet, det du søger på arkivet, hjælper vi gerne.

Bliv frivillig hjælper på Fjelstrup lokalhistorisk Arkiv.

På lokalarkivet er der arbejdsgrupper af frivillige, som udfører en lang række forskellige opgaver i forbindelse med arkivets virksomhed.
Som regel foregår arbejdet ved, at gruppen af frivillige mødes og arbejder i hyggeligt samvær. Ofte er der møde en gang om ugen.
Registrering, foto og interviews
Som frivillig på lokalhistorisk arkiv, får du mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver. Det kan fx være registrering af arkivalier, enten i database eller på papir.
En anden opgave kan være at indsamle beretninger, fotos, m.m. som i fremtiden skal opbevares på arkivet og dokumentere lokalsamfundets historie. Fotodokumentation og interviews er derfor også opgaver, som du kan arbejde med på lokalarkivet.

Bliv frivillig hjælper på Fjelstrup lokalhistorisk Arkiv.
På lokalarkivet er der arbejdsgrupper af frivillige, som udfører en lang række forskellige opgaver i forbindelse med arkivets virksomhed.
Som regel foregår arbejdet ved, at gruppen af frivillige mødes og arbejder i hyggeligt samvær. Ofte er der møde en gang om ugen.
Registrering, foto og interviews
Som frivillig på lokalhistorisk arkiv, får du mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver. Det kan fx være registrering af arkivalier, enten i database eller på papir.
En anden opgave kan være at indsamle beretninger, fotos, m.m. som i fremtiden skal opbevares på arkivet og dokumentere lokalsamfundets historie. Fotodokumentation og interviews er derfor også opgaver, som du kan arbejde med på lokalarkivet.