Hvad vil vi?

Lokalrådet formål er at gøre lokalområdet til et attraktivt sted at bo ved at fremme udvikling, trivsel, fællesskab og sammenhold.

Hvordan gør vi?

I en udviklingsplan fra 2017, har vi forsøgt at give vort bud på hvordan fremtidens landsby anno 2030 ser ud, og på den baggrund udarbejdet visionerne for vort lokalområde. Det er vigtigt at interessegrupper fortsat arbejder med det de brænder for, men ligeså vigtigt et det at vi sammen har overordnede visioner og mål for vort lokalområde.

Tre strategiske prioriteringer

Skole og daginstitutioner: Styrkelse, fremtidssikring af vor skole og daginstitutioner via integration til et samlet Fremtidens Landsbybørnecenter. Hvordan er det gået? Arbejdsgruppen for dette projekt barslede i foråret 2020 med et oplæg for Fjelstrup Børnecenter som blev videregivet til Haderslev Byråd med ansøgning om finansieringen af projektet. Oktober 2020 blev der bevilliget 8 mill. kr til projektet. Selve byggeriet forventes at starte 2. halvdel af 2021.

Nutidige Kultur- & Idrætsfaciliteter: Moderne, nutidige rammer for et rigt og mangfoldigt foreningsliv, hvor et nyt Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter er lokalområdets omdrejningspunkt og landsbyens dynamiske dagligstue. Hvordan er det gået? På sin vis startede dette projekt allerede i 2012, hvor en ny halbestyrelse ønskede nye faciliteter og derfor søsatte en lang række arrangementer for at spare penge sammen, i alt blev der næsten sparet 2 mill kr. sammen.  I 2018 blev der desuden organiseret en lokal indsamling, der sammen med div. sponsorer i alt indbragte ca. 1 mill kr. I 2019 indgik halbestyrelsen en såkaldt “krone til krone” aftale med kommunen. Dette blev ændret i 2020, således at halbyggeriet nu kan igangsættes medio 2021.

Landzone byggegrunde: Tilbyde attraktive byggegrunde ved anvendelse af såkaldt “huludfyldning” -i forskellige størrelser og til et pris niveau, der er ca. halvdelen af en tilsvarende byggegrund i Haderslev. Hvordan er det gået? Også dette område er der faktisk blevet arbejdet på i en årerække af passionerede kræfter, men der har fra den kommunale forvaltnings side være ringe forståelse for sådant tiltag. August 2020 er det imidlertid lykkedes at få 2 bygge grunde godkendt. I samarbejde med grundejeren, forventes arbejdsgruppen at sætte disse grunde til salg i slutningen af 2020.