Hvad beskæftiger lokalrådet sig med?

  1. Hjemmeside
  2. Byggegrunde
  3. Forskønnelse af lokalområdet
  4. Vælgermøde
  5. Borgermøde
  6. Æ Lokalblad

Mere udførlig beskrivelse at lokalrådet arbejdet følger.
Hvis du har emner eller forslag, som du mener Lokalrådet bør se nærmere på så kontakt os.