Lokalcenter Rosenvang

Lokalcenter Rosenvang er indrettet med 10 attraktive lejligheder til visiterede borgere og indrettet for at kunne opfylde de behov, som typisk gør sig gældende for disse brugere. Trænger du til at komme hen et trygt sted, eller har du et familiemedlem, der har brug for trygge og hyggelige rammer, så kontakt centerleder Margit Rasmussen, som gerne viser dig lejlighederne og de hyggelige fællesfaciliteter på Rosenvang.

Månedlig formiddagshygge
Fællesfaciliteterne anvendes først og fremmest af Rosenvangs beboere, men benyttes også til det månedlige arrangement “Centerledelsen Formiddagshygge”, hvor alle seniorer, +60 år, i lokalområdet inviteres til at deltage. Formiddagsarrangement består typisk af foredrag og underholdning,samt fællessang, musik og middagsmaden. Et par gange om året arrangeres centerledelsen også udflugter.

Mandagsklubben
Klubben har også til huse i Rosenvangs fællessal, hvor seniorer +60 fra lokalområdet inviteres indenfor hver mandag eftermiddag. Mandagsklubben har et mangfoldingt program, der strækker sig fra banko og underholdning til foredrag, sang og andre lignende aktiviteter. Også Mandagsklubben arrangerer med mellemrum en række udflugter.

Kontakt

Margit Rasmussen
21845177
margit.rasmussen@hotmail.dk

Adresse
Avnøvej 7
Fjelstrup
6100 Haderslev