Fjelstrup Børnecenter

Fjelstrup Børnecenter er et godt tilbud til alle børn fra 0-13 år. Hos os skabes der en sammenhæng i barnets liv fra det starter i vuggestuen til det afslutter 6. klasse i et mindre og meget trygt miljø, hvor alle kender næsten alle – både børn og voksne.

Hos os er fællesskabet og mangfoldigheden i højsædet. Alle børn og voksne er forskellige, og det ser vi som en styrke i forhold til at lære og udvikle os sammen mod at blive livsduelige, positive og åbne mennesker, som er nysgerrrige på og værner om hinanden.

Vi tror på, at alle børn gør deres bedste, når de kan, og vi er optagede af, at alle vores børn skal have følelsen af at høre til i fællesskabet. Vi iværksætter derfor samtaler og aktiviteter ud fra bevidstheden om, at vi herigennem gerne vil give barnet læring og følelsen af mestring i både faglige og sociale aspekter af livet.

Vi har fordelagtige muligheder for at benytte busser, og derfor foregår vores aktiviteter både udenfor Fjelstrup og hjemme i nærområdet.

Skole og daginstitution bor under samme tag, hvilket giver gode muligheder for at dyrke fællesskabet. Vi har flere aktiviteter, som vi er sammen om, f.eks. motionsdag, morgensamlinger og juleafslutning i kirken.

Vi arbejder bevidst på, at der skal være en klar sammenhæng fra daginstitution til skole, så alle vores børn får en god og tryg skolestart. Det gør vi bl.a. ved at at kommende skolebørn i foråret tilbringer tid med børnehaveklasselederen hver uge, så de har opbygget en god relation til hinanden før skolestart. Tilsvarende er der et tæt samarbejde med SFO, så alle børn kender de voksne og lokalerne før skolestart.

Vi samarbejder aktivt med det lokale foreningsliv og er bl.a. flittige brugere af hallen.

Daginstitution

Børneunivers Nord – afd. Fjelstrup er en integreret børnehave og vuggestue normeret til ca. 51 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 grupper – 1 vuggestue og 2 børnehavegrupper. Personalet består af pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter og en daglig pædagogisk leder.

Vi har til huse i lyse store lokaler, hvor vi lægger meget fokus på at lave små rum i rummet, for at skabe overskuelighed for børnene. Vi bruger vores legeplads hver dag, og vægter højt at komme ud i al slags vejr.

Vores hverdag danner rammer som kan favne barnets og børnegruppens behov, med mulighed for både fordybelse og stillesiddende leg, men også plads til bevægelse og vilde lege. For at støtte op omkring barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse tillægger vi barnets leg, barnets egen nysgerrighed, personlige bidrag samt lyst til at udforske verden stor værdi. I hverdagen er der derfor plads til at følge barnets spor, så barnet oplever at have en værdi i og for fællesskabet.

I løbet af året har vi forskellige temauger, lige fra de kulturelle jul, påske og fastelavn til andre tematikker vi ønsker at have fokus på i forhold til barnets dannelse og udvikling. Dette kunne f.eks. være selvhjulpenhed, fri for mobberi, kost, samt hvad der i øvrigt optager fællesskabet og børnegruppen. Vi vægter inddragelse af forældre og nærmiljø højt.

Ønsker I at læse yderligere, henviser vi til vores hjemmeside: Børneunivers Nord afd. Fjelstrup (aula.dk)
samt vores facebookside: Børneunivers Nord – afd. Fjelstrup

Skole og SFO

Fjelstrup Skole er en landsbyskole med ca. 90 elever fordelt på 0.-6. klasse.

På skolen er vi optagede af, at alle børn skal udvikle sig faglige og socialt i et trygt miljø. Vi ønsker, at det enkelte barn bliver så dygtig som det kan, samtidig med at barnet trives. Vi arbejder for, at alle vores børn har en positiv progression i de enkelte fag og i samværet med andre.

Vi har mindre klasser, hvor der er tid og mulighed for at få hjælp, når opgaverne driller eller det enkelte barn har brug for en snak og ekstra omsorg. Vi er optagede af at møde det enkelte barn, der hvor det er og lyse på dets styrkesider, så barnet kan opleve følelsen af mestring.

Vi har særligt fokus på fællesskab, fordybelse og glæde. Det er vigtigt for os, at der er respekt for hinanden i fællesskabet, at alle har en ligeværdig og vigtig rolle for, at vi sammen kan udvikle os. Flere dage og uger om året har vi stjerneuger eller fagdage, hvor vi bryder det normale skema op for i stedet at lave aktiviteter på tværs af alder, køn og interesser, hvor der gives tid til at fordybe sig ekstra meget i et bestemt område.

I SFO er der ca. 40 børn og 3 voksne. Her er der højt til loftet og mange muligheder for at være kreativ, man kan lave aktiviteter ude, hvor vi kører på mooncar og laver huler i krattet, og i hallen er vi ret gode til at stå på waveboards og spille stikbold. Et særligt højdepunkt er den ugentlige dag, hvor der serveres mad på bål til alle, for hvem elsker ikke pizza eller brændenældeboller bagt på bål?

Ønsker I at læse yderligere, henviser vi til vores hjemmeside: Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup (aula.dk)